Savremena ambalaža je osnovana 1991. godine, i do danas je jedan od najvećih proizvođača i distributera samolepljivih traka, štampanih traka i streč folija. Od 2011 godine nalazimo se u novom modernom poslovnom prostoru koji se nalazi u Bulevaru oslobodilaca Čačka (Kružni put).

Posebno bi želeli da istaknemo karakteristike naših samolepljivih traka, koji podrazumeva izuzetan kvalitet prilikom lepljenja svih vrsta, kako transportne ambalaže, tako i za upotrebu za kancelarijske namene.

Svi naši kupci koji imaju posebne zahteve, u potpunosti su zadovoljni štampanim samolepljivim trakama koje mi proizvodimo.

Vršimo distribuciju streč folija različitih namena od 17 do 30 mikrona, kako folija sa predistezanjem tako i sa elongacijom od 150-350%.

U našoj ponudi imamo i puckavu foliju, različitih debljina u džambo rolnama ili sečenu na formate po zahtevu kupca.

S ponosom naglašavamo da su vodeći proizvođači konditorske, prehrambene industrije naši najveći kupci, kao i proizvođaci građevinskog materijala i nameštaja.

Naša politika IMS-a kvaliteta i zaštite životne sredine je sastavni i nedeljivi deo poslovne politike organizacije SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o. koja se bazira na primeni tržišno orijentisanog poslovanja, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja naših kupaca; kao i povećanja udela na tržištu proizvoda i usluga iz domena delatnosti SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o. .

Politika IMS-a je u skladu sa razvojnim planovima SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o., zahtevima i očekivanjima sadašnjih i novih kupaca i ostalih zainteresovanih strana, kao i sa zahtevima standarda ISO 9001 : 2008 i ISO 14001 : 2005. Ciljevi za realizaciju ove Politike IMS-a su:
Obezbeđenje i stalno poboljšavanje Integrisanog sistema menadžmenta (QMS i EMS), zasnovanog na zahtevima kupaca i odgovornostima zaposlenih u SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o. .

Ostvarivanje zadatih nivoa kvaliteta u svim fazama realizacije delatnosti organizacije iz oblasti proizvodnje štampanih traka i streč folije; kao i uvoza i prodaje selotejp traka i puckave folije; kroz konkurentnost i zadovoljenje zahteva kupaca.

Permanentna obuka, usavršavanje i motivacija svih zaposlenih da ostvaruju dobru međusobnu saradnju, poverenje i pripadnost SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o..

Povećanje profita i ugleda organizacije SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o..

Stalno povećavanje zadovoljstva kupaca i ostalih zainteresovanih strana.

Očuvanje radne okoline i životne sredine. Identifikacija aspekata životne sredine pri realizaciji delatnosti organizacije i primena zakonskih i drugih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine (EMS), je naš stalni zadatak. Privrženost prevenciji i sprečavanju zagađenja životne sredine i stalno unapređenje zaštite životne sredine je obaveza svih zaposlenih.

Uspostavljanje i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa isporučiocima SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o. i ostalim zainteresovanim stranama.

Rukovodstvo SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o. utvrđuje merljive ciljeve IMS-a. Stalnim nadzorom, preispitivanjem efikasnosti i efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta, praćenjem zadovoljstva kupaca i ostalih zainteresovanih strana, ocenama nadzornih tela, kao i redovnim internim proverama prati se ostvarenje ove Politike IMS-a.

Ova Politika IMS-a je obavezujuća za sve zaposlene u SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o.. U realizaciji ove Politike IMS-a učestvuju svi zaposleni, a posebnu odgovornost za njenu realizaciju imam ja kao direktor.

SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o. Čačak je proizvodnja štampanih traka i streč folije, kao i uvoz i prodaja selotejp traka i puckave folije.

SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o. je kompletno organizovan tim vrednih i preduzimljivih ljudi.

Naš zadatak je da uvek obezbedimo štampane i selotejp trake, streč i puckave folije za našeg kupca.

Karakteriše nas usluga prodaje proizvoda visokog kvaliteta čime zadovoljavamo zahteve kupaca, interes svoga vlasnika i zaposlenih, svojih isporučilaca kao i društvene zajednice u celini.

SAVREMENA AMBALAŽA d.o.o. Čačak treba da postane i ostane vodeći regionalni lider u oblasti proizvodnje i prodaje štampanih i selotejp traka, streč i puckave folije. Takođe, svoju delatnost treba da proširi na sve zemlje bivše EX Jugoslavije.

Naprekidno pratiti potrebe kupaca i adekvatno i blagovremeno odgovoriti na njih i ostvariti sa njima partnerske odnose. Negovati entuzijazam i posvećenost poslu, kao i neprestanu brigu za zaposlene i društvo u celini. Biti moderna, dinamična i fleksibilna organizacija sa stalnim usvajanjem novih znanja i neprekidno podizati kvalitet svojih usluga.

Kroz održavanje vrhunskog kvaliteta svojih usluga, kao i profitabilnosti poslovanja, treba da obezbedi zadovoljstvo prvenstveno kupaca a potom i ostalih zainteresovanih strana u svojoj delatnosti (vlasnika, zaposlenih, isporučilaca, društvene zajednice).

Biti najbolji u društvu najboljih, uspešno poslovati i biti lider na tržištu u svojoj oblasti poslovanja.