Štampana samolepljiva traka

Štampana samolepljiva traka bela, braon, providna, žuta, crvena…

ŠTAMPANA SAMOLEPLJIVA TRAKA

Sigurno želite da doprete do ciljne grupa vaših potrošača. Neka vas primete i zapamte tokom pakovanja, slanja - čak i dok je vaš proizvod na podu prodavnice. Štampana samolepljiva traka sa vašim logoom je ekonomično i efikasno sredstvo vizuelne komunikacije. Sa takvom trakom obicne pošiljke pretvaraju se u prepoznatljivu robu. Odštampajte logo, ime firme, web [...]

Go to Top