Опис

Sigurno želite da doprete do ciljne grupa vaših potrošača.
Neka vas primete i zapamte tokom pakovanja, slanja – čak i dok je vaš proizvod na podu prodavnice.
Štampana samolepljiva traka sa vašim logoom je ekonomično i efikasno sredstvo vizuelne komunikacije.
Sa takvom trakom obicne pošiljke pretvaraju se u prepoznatljivu robu.
Odštampajte logo, ime firme, web adresu, upozorenje, neki znak ili uputstvo na našoj traci.

TEHNIČKI PODACI

Vrsta materijala Polipropilen
Vrsta lepka Vodeni akrilat, Hot Melt i Prirodni kaučuk
Debljina filma (µm)25- 33
Ukupna debljina (µm) 45-52
Jačina opterećenja (N/cm) 50
Istezanje (%) 60
Osobine proizvoda
Boja(e) Bela, braon, providna, zuta.crvena…
Štampa do 4 boje
Dimenzije Širina 25 – 150 mm

Sve samolepljive trake poseduju deklaraciju kvaliteta ISO 9001, deklaraciju o zdravstvenoj ispravnosti robe izdatu od Instituta za zaštitu zdravlja “Dr Milan Jovanovic – Batut” i DP Institut za higijenu i tehnologiju mesa – Beograd.