SAAMBA - ŠTAMPANA SAMOLEPLJIVA TRAKA - PRINTED ADHESIVE TAPE

SAAMBA – ŠTAMPANA SAMOLEPLJIVA TRAKA – PRINTED ADHESIVE TAPE